Naprapaten tipsar & informerar

2018 > 01

Vill du läsa mer om vad som händer inom forskningen? Varje år avsätter Svenska Naprapatförbundet medel till forskning och utveckling genom utbildningsstipendier och forskningsanslag. Syftet är att stimulera forskningen inom rörelse- och stödjeorganen med fokus på muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin.

SNF:s forskningsanslag ska gå till verksamhet som:
* Ökar, fördjupar, befäster och sprider kunskap inom rörelse- och stödjeorgan med fokus på området muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin och i synnerhet naprapati.
* Främjar och utvecklar forskning som leder till förbättrad folkhälsa.
* Kritiskt granskar och utvärderar effekten av den manuella medicinen.
* Bidrar till ökad patientsäkerhet inom den manuella medicinen.

Svenska Naprapatförbundet har med ekonomiska resurser bidragit till verksamhetent vid MUSIC, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Centeren, av Sveriges ledande forskargrupper inom det muskuloskeletala området. Chef för den forskargruppen är docent och naprapat Eva Skillgate. Förbundet stöder bland annat forskningsprojekt med syfte att evidensbasera behandling med naprapati/manuell medicin, förstå vad som påverkar och orsakar smärttillstånd samt identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga på elitnivå i samarbete med idrottsrörelsen.

Ett aktuellt exempel är forskningsprojektet KIC, Karolinska football Injury Cohort, som pågått i lite mer än ett år. KIC görs för att finna riskfaktorer för skador hos unga kvinnliga fotbollsspelare, och hittills har 140 spelare inkluderats. Målet är att 600 spelare ska delta, vilket gör studien till en av de största i sitt slag. 

Naprapathögskolan i Stockholm (den största högskolan i Norden inom avancerad manuell medicin har utbildat naprapater sedan 1970) har sedan 2009 ett samarbetsavtal med IMM, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Inom ramen för detta avtal görs kontinuerliga satsningar på forskning och utveckling. Exempelvis genomförs omfattande vetenskapliga studier av hög internationell kvalitet på Naprapathögskolans klinik sedan våren 2010. Resultaten av dessa studier, som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, ger viktiga svar på frågor kring exempelvis optimalt omhändertagande av patienter som söker naprapatvård, samt om hur symtom hos rygg- och nackpatienter varierar över lång tid, d.v.s. fördjupad kunskap om prognos vid ont i rygg och nacke.

Läs gärna på och lär dig mer, ökad kunskap hjälper dig att ta hand om din kropp på bästa sätt.

Här hittar du vetenskapliga artiklar från eller affilierade till Naprapathögskolan. Här hittar du mer information om den forskning som bedrivs vid Naprapathögskolan.

Peter & Björn

Källa: Svenska Naprapatförbundet och Naprapathögskolan

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter