Vi behandlar orsaken så att du kan bli
smärtfri på riktigt

Vem kan gå till en naprapat?

Vem som helst kan besöka en naprapat. Vi behandlar människor i alla åldrar och med olika besvär. När vi träffar exempelvis barn eller dig som är gravid arbetar vi på ett annorlunda sätt som är anpassat till dina fysiska förutsättningar. Du får alltid tips och råd till självhjälp.

Vad kan naprapati behandla?

Naprapati är en snabb och effektiv behandlingsform för många smärttillstånd. Självklart kan vi inte behandla allt men vår stora fysiologiska kunskap gör att vi kan skicka dig till rätt form av behandling om det skulle visa sig att naprapatiska behandlingar inte kommer att göra någon skillnad.

Hur känns det efteråt?

Efter behandlingen har du ofta mindre ont och känner sig mer rörlig. Vissa blir trötta eller illamående. Du kan även få lite ont, ungefär som av träningsvärk, men det brukar gå över på några timmar.

Ström är effektivt vid smärta

TENS är en metod som har utvecklats sen 1965 och kan ge smärtlindring helt utan biverkningar både vid akuta och kroniska smärttillstånd. Vid långvariga smärttillstånd fyller inte smärtan längre någon funktion, men kan trots detta vara så intensiv att den hindrar ett normalt liv med arbete, umgänge och meningsfylld fritid. Du som går med kronisk värk vet att det gör livet fattigare. Här kan behandling med ström göra din tillvaro mer dräglig.

Kroppen har egna system för att lindra smärta. TENS utnyttjar dessa system och förstärker dem. Svag ofarlig ström från en liten stimulator fortleds via tunna kablar till elektrodplattor som sätts på huden över det område man har ont. Olika frekvensinställningar leder till olika fysiologiska omställningar i kroppen. För att TENS ska ge gott resultat är individanpassad och omsorgsfull behandling viktig. 


Naprapatkliniken använder TENS vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och förbättrad sårläkning vid perifera cirkulationsrubbningar, exempelvis bensår och är effektiv vid behandling av illamående, menssmärtor och kärlkramp. TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till naprapatibehandlingen. TENS går bra att kombinera med all annan form av behandling.

Vad gör Naprapatkliniken i Piteå?

Naprapatkliniken i Piteå undersöker, dignostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som en följd av den nedsatta funktionen. Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat även besvär från alla kroppens övriga leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser som till exempel spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ischias, löpar- och hopparknä och benhinneproblematik.

I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati. En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker.

Vill du grotta ned dig i senaste forskning och fakta om naprapati? Besök Naprapathögskolans hemsida där du finner mer information om den forskning som bedrivs vid Naprapathögskolan. Naprapathögskolan har sedan 2009 ett samarbetsavtal med IMM, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Inom ramen för detta avtal görs kontinuerliga satsningar på forskning och utveckling.

Varför ska du vända dig till en naprapat?

Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Även barn, ungdomar och du som är gravid kan vända dig till en naprapat.

Här följer några exempel på vad naprapater åtgärdar:
Nacke/skuldror, spänningshuvudvärk, migrän, axlar, musarm, tennisarmbåge, ländrygg, ryggskott, ischias, knä, hälsena.

När ska du vända dig till en naprapat?

I dagens samhälle ska allting hända fort. Vi kör på i samma takt till vi inte orkar mer, tar värktabletter och fortsätter lite till. Kroppen tar stryk av fel belastning, fel lyftteknik, för mycket stillasittande eller som för många kvinnor - bärande av små (och större) barn och sviter efter graviditet och förlossningar.
 
Ibland kommer värken smygande, och vi väntar i det längsta med att söka hjälp i hopp om att det ska gå över av sej själv. Ibland tycks värken anfalla, som vid ett ryggskott eller nackspärr.
 
Det finns alltid en anledning till att du har värk. Glöm inte det. Ta hand om dig själv och sök hjälp i tid, ju fortare vi tar reda på orsaken, desto snabbare får du hjälp att bli bättre.

Har du ett arbete med hög belastning på kroppen kan du med fördel komma på förebyggande behandling med jämna mellanrum. En gång per månad är en bra försäkring för en fortsatt god hälsa (de flesta privata sjukförsäkringar täcker i dag ett visst antal naprapatbehandlingar).

Vad kostar en naprapatbehandling?

En naprapatbehandling hos oss på Naprapatkliniken (och Piteånaprapaten) kostar 780 kr. Undersökning och behandling tar mellan 30-45 minuter. Om det är ditt första besök får du först berätta om ditt problem och hur det påverkar dig. Därefter gör vi en undersökning och går vidare med behandling.